ایستگاه آخر دنیا

به چه مینازی انسان.......

/ 6 نظر / 29 بازدید
وحید۵۳

با این همه گناه هفتاد هزار معصیت کبیره وصغیره خدایا چه کنم تو رحم کن البته ما شیعیان بین خوف رجا ییم نمیدونم ابتلا وامتحانه یا سنت امحال یا استتدراج از خدا می خام عاقبت بخیر بمیریم یعنی با شناخت و عمل درست به دین که فمن یمت یرنی وقتی می بینیمش سلام بدیم به حضور برسیم واز شیعیان حقیقی باشیم

اين عكسارو گذاشتي كه ديگه كسي به وبلاگت سرنزنه؟؟ با مرگ انسان از بين نميره و تموم نميشه.!.

هدایت

خب پس الان من مهندس نیستم یا زن ندارم؟! P:

ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ

ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺤﺮﺁﻣﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﺮﺩ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺩﻝ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩاﺭﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ

علی

من میدونستم همومون میمیریم[متفکر]